mgr Barbara Ciesielska


mgr Barbara Ciesielska
Dyrektor Biura BHP i Ochrony Środowiska

Polimex Mostostal

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii Zarządzania Personelem, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku kierunku Przygotowanie Pedagogicznej Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Barbara Ciesielska ma blisko 35 lat doświadczenia w zarzadzaniu bezpieczeństwem w branży budownictwa przemysłowego.  Od początku swojej  kariery  zawodowej jest związana z sektorem energetyki. Rozpoczęła pracę w Spółce Energomontaż Północ, na stanowisku Kierownika Działu BHP i Ochrony Środowiska. Obecnie zatrudniona jest w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal (GK PxM), na stanowisku Dyrektora Biura BHP i Ochrony Środowiska. Kieruje zespołem specjalistów BHP podczas realizacji wszystkich projektów Grupy Kapitałowej m. in.: budowy Bloku Energetycznego B11 w Kozienicach, budowy Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, bloków energetycznych w Turowie, Bloku Gazowo Parowego na Żeraniu, licznych projektów na  terenie  rafinerii  LOTOS,  PKN  Orlen, na obiektach LNG i wielu innych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, pełni w spółkach należących do GK PxM funkcję menadżera ds. bezpieczeństwa pracy. Odpowiedzialna za wdrożenie i certyfikacje systemu zarządzania bezpieczeństwem w GK PxM we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Jest właścicielem procesu zarządzania BHP i Ochrony Środowiska w GK PxM. Posiada szerokie spektrum wiedzy nt. systemów zarzadzania bezpieczeństwem. Pani Barbara Ciesielska to certyfikowany Audytor zewnętrzny i wewnętrzny systemów zarządzania BHP i  OŚ wg PN-18001, OHSAS 18001, PN-14001, PN-9001. Właściciel Złotej i Srebrnej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy nadawanej przez CIOP. Aktywizuje kulturę bezpieczeństwa opartą na zmianie świadomości u wszystkich pracowników, poprzez bezpieczną organizację  procesów pracy oraz świadome zarządzanie ludźmi podczas ich realizacji. Jest członkiem Grupy Roboczej Stowarzyszenia Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Lider projektu Certyfikacji Zawodowej, opisów do kwalifikacyjnych zawodów z branży Specjalistów BHP w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE), współautor treści Standardów BHP. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach branżowych. Certyfikowany trener „Train the Trainer”, w zakresie sztuki prezentacji i budowania modułów szkoleniowych. Wdraża projekty i kampanie w zakresie  poprawy  bezpieczeństwa  pracy, ochrony zdrowia pracowników. Dzięki swemu doświadczeniu w efektywny racjonalny zarazem innowacyjny sposób realizuję ogólną strategię BHP, budując przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. W roku 2018 za działalność w obszarze promowania kultury BHP, oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, otrzymała z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Dyplom uznania.