mgr Maria Sosnowska-Mach
Biegły sądowy w zakresie BHP

Wykształcenie:

Studia wyższe – mgr pedagogiki  - Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu  1974r.

Studia podyplomowe – nauka o pracy i polityki społecznej  - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie 1983r.

Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy  - Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie 1998r.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy CIOP - PIB w Warszawie wrzesień 2018r.


Doświadczenie zawodowe:

1968r   do 1980r   praca w służbie zdrowia

1980r   do 1998r   wicedyrektor kadr w Centrali ZUS

0d 1998r.  do nadal działalność gospodarcza na własny rachunek w zakresie usług i szkoleń BHP, metodyki nauczania oraz usług i szkoleń z zakresu  ppoż.


Kwalifikacje:

1) Certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

    - ergonomii

    - prawnej ochrony pracy;

       wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Instytut Państwowy w Warszawie od  06.02.2001r.

2)  inspektor ochrony przeciwpożarowej, z kwalifikacjami zawodowymi do wykonywania zadań z  zakresu ochrony przeciwpożarowej.

3)  ławnik w sądzie pracy  i ubezpieczeń społecznych.


4) członek Rady Programowej Centrum Szkoleniowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.    

4) biegły sądowy  przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  od 2005r. do 2023r. (czwarta kadencja).