Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

Akredytowane studia podyplomowe
na Politechnice Warszawskiej

Aktualności


 Semestr zimowy: W zakładce Dydaktyka / Plan zajęć został umieszczony aktualny plan zajęć"

 Ruszyła rekrutacja na nową edycję studiów, zapisy trwają do 28.02.2022 roku"

O studiach


O studiach


 • Specjalny program dedykowany branży budowlanej 


 • Studia zdecydowanie podnoszące kompetencje związane z bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych przez inżynierów budowy, kierowników robót oraz kierowników budowy

 • Ponad 70% zajęć to ćwiczenia praktyczne

 • Zajęcia prowadzone wyłącznie przez profesjonalistów z wiodących firm wykonawczych, doradczych i szkoleniowych
  Czytaj więcej w zakładce Wykładowcy

 • Studia spełniające wymagania prawne dla zawodów: 
  • Inspektor ds. BHP
  • Specjalista ds. BHP

Dydaktyka


Przedmioty

Program nauczania

Dowiedz się więcej

Charakterystyka studiów

Sylwetka absolwenta

Dowiedz się więcej

Zasady studiowania

Warunki przyjęcia i ukończenia studiów

Dowiedz się więcej

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów, plan zajęć

Dowiedz się więcej

Wykładowcy


mgr inż. Anna Kaczmarkiewicz

Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Budimex S.A.

Czytaj więcej  

mgr inż. Marta Kirkowska

Główny specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

KARMAR

inż. Sebastian Lewiński

Z-ca dyrektora Biura Technicznego ds. BHP

Warbud S.A.

mgr inż. Wojciech Siwiec

Pełnomocnik ds. BHP

Strabag Sp. z o.o.

mgr Maria Sosnowska-Mach

Biegły sądowy w zakresie BHP

inż. Marcin Stelmaszczyk

Manadżer Zespołu BHP

mgr inż. Aleksander Szerner

Prezes zarządu

Stowarzyszenie BIM

Czytaj więcej  

mgr inż. Michał Wasilewski

Koordynator

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

mgr Bartosz Wiśniewski

Dyrektor Pionu BHP

Erbud S.A./Grupa Erbud

Rekrutacja


Warunki przyjęcia

ZAPISY

Zapisy na nową edycję studiów do 28.02.2022 r.

Kontakt


 • Aleja Armii Ludowej 16, Warszawa, Polska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej