Plan zajęć

Studia trwają dwa semestry. W każdy semestrze planowanych jest 6 zjazdów+ 1 zjazd zaliczeniowy.


Szczegółowy plan zajęć i harmonogram zjazdów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie