ZAPISY


ZAPISY
Zapisy na nową edycję studiów do 28.02.2022 r.

Zapisy na aktualną edycję możliwe są do 28.02.2022 r.

W ramach studiów planowanych jest 12 weekendowych zjazdów od marca do czerwca 2022 r. oraz od października do grudnia 2022 r.

Obecnie możliwa jest rezerwacja miejsc mailowo lub telefonicznie. Elektroniczne wnioski będą aktywne w późniejszym terminie. 

Aby dokonać rejestracji na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie na studia , a następnie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ul. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

2. Dostarczenie osobiście  do gabinetu nr 449 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem studiów:

tel.: +48 22 234 65 43

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

 Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:

  • wydrukowany i podpisany elektroniczny wniosek z systemu (obecnie nie jest aktywny)
  • podpisane dwa egzemplarze umowy, w zależności od wybranej metody płatności
  • podane o płatność ratalną, wyłącznie w przypadku rozłożenia opłaty na raty (wzór - Podanie_SPBHP_raty.docx)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (do potwierdzenia za zgodność z oryginałem na I zjeździe);
  • podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych (Podanie_inne_wykształcenie.docx) - wyłącznie w przypadku ukończenia innego kierunku studiów niż w dziale Wymagania wobec kandydatów


Formularz kontaktowy

Telefon: + 48 790 506 957

E-mail: k.kaczorek@il.pw.edu.pl