ZAPISY
Rezerwacja miejsc i zapisy na nową edycję studiów

Rekrutacja elektroniczna została uruchomiona. Rekrutacja trwa do 30.09.2024 roku. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach studiów planowanych jest 12 weekendowych zjazdów. 

Aby dokonać rejestracji na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie na studia , a następnie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ul. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

2. Dostarczenie osobiście  do gabinetu nr 449 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem studiów:

tel.: +48 22 234 65 43

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

 Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:

  • wydrukowany i podpisany elektroniczny wniosek z systemu (obecnie nie jest aktywny)
  • podpisane dwa egzemplarze umowy, w zależności od wybranej metody płatności
  • podane o płatność ratalną, wyłącznie w przypadku rozłożenia opłaty na raty (wzór - Podanie_SPBHP_raty.docx)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (do potwierdzenia za zgodność z oryginałem na I zjeździe);
  • podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych (Podanie_inne_wykształcenie.docx) - wyłącznie w przypadku ukończenia innego kierunku studiów niż w dziale Wymagania wobec kandydatów


Formularz kontaktowy

Telefon: + 48 790 506 957

E-mail: krzysztof.kaczorek@pw.edu.pl