ZAPISY


ZAPISY
Zapisy na aktualną edycję do 15.05.2021 r.

Zapisy na aktualną edycję możliwe są do 15.05.2021 r.

W ramach studiów organizowanych jest 12 weekendowych zjazdów od maja 2021 r. do listopada 2021 r.

Aby dokonać rejestracji na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie na studia , a następnie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ul. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

2. Dostarczenie osobiście  do gabinetu nr 449 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem studiów:

tel.: +48 22 234 65 43

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

 Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:


Formularz kontaktowy

Telefon: + 48 790 506 957

E-mail: k.kaczorek@il.pw.edu.pl