Przedmioty
 • Zagadnienia prawne związane z BHP
 • Plan BiOZ oraz zarządzanie placem budowy
 • BHP przy robotach na wysokości
 • BHP przy robotach typowych I
 • BHP przy robotach nietypowych i specjalistycznych
 • BHP w budownictwie infrastrukturalnym
 • BHP przy robotach typowych II
 • BHP przy narzędziach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych
 • Analiza czynników ryzyka
 • Zarządzanie BHP na etapie przygotowania inwestycji
 • Modelowanie informacji o budynku (BIM) dla BHP
 • BHP przy robotach remontowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych