mgr inż. Anna Kaczmarkiewicz
Manager ds. szkoleń, rozwoju, bezpieczeństwa

Faraone Poland sp. z o.o.

Absolwentka kierunku Budownictwo na wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
na Politechnice Łódzkiej.

Ukończyła Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej.

Posiada doświadczenie jako nadzór ze strony Generalnego Wykonawcy w budownictwie kubaturowym oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie pełnienia obowiązków Służby BHP w branży budowlanej
o specjalnościach: kubaturowej, infrastrukturalnej oraz kolejowej.

  • Certyfikowany trener „Train the Trainer”, w zakresie sztuki prezentacji i budowania modułów szkoleniowych.
  • Posiada uprawienia wykonawcze, o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
  • Posiada kwalifikacje zawodowe nadane przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań w zakresie specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań.
  • Posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pracy na wysokości z dostępu linowego, potwierdzone przez Certyfikat „Irata International”.