OPŁATY

Całkowity koszt studiów wynosi 9000 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty: dwie (po 4500 zł), cztery (po 2250 zł), sześć (comiesięczne po 1500 zł – trzy miesiące w semestrze letnim oraz trzy w semestrze zimowym) lub inne, w zależności od potrzeb studenta.  

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wygenerowany w systemie USOS.
W tytule płatności prosimy zawrzeć dopisek: Studia Podyplomowe BHP w Budownictwie.

Zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT prosimy kierować na adres email: irena.janczewska@pw.edu.pl