6 lipca 2024 uroczyście zakończyliśmy trzecią edycję studiów. Kolejni absolwenci, wyposażeni w wiedzę i doświadczenie doświadczenie najlepszych specjalistów z zakresu BHP w budownictwie uzyskali dyplomy ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Dziękujemy Studentom i Wykładowcom za zaangażowanie, bezcenną wymianę doświadczeń, zaufanie oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa na budowach. Stay Safe! 

Kolejna edycja studiów za nami!

 Ruszyła rekrutacja na nową edycję studiów w roku akademickim 2024/2025! Nowa szansa na uzyskanie i poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu BHP w budownictwie oraz zdobycie uprawnień. Szczegóły w zakładce rekrutacja! 

Ruszyła rekrutacja na nową edycję studiów!