06 Jul
06Jul

6 lipca 2024 uroczyście zakończyliśmy trzecią edycję studiów. Kolejni absolwenci, wyposażeni w wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów z zakresu BHP w budownictwie uzyskali dyplomy ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Dziękujemy Studentom i Wykładowcom za zaangażowanie, wymianę bezcennych doświadczeń, zaufanie oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa na budowach. Edukacja to najlepsza inwestycja. Ta z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma szczególny wymiar. Nowym Specjalistom i Inspektorom ds. BHP życzymy samych sukcesów w szerzeniu kultury bezpieczeństwa na budowach. Stay Safe!Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.