inż. Sebastian Lewiński
Z-ca dyrektora Biura Technicznego ds. BHP

Warbud S.A.